Co oznacza baranek wielkanocny z chorągiewką?

Każdy z elementów święconki ma swoje, ukształtowane przez wielowiekową tradycję, znaczenie. Chleb, jaja, wędliny, chrzan, sól, woda, a nawet ciasta mimo, iż święcone są od niedawna, poszczycić się może bogatą symboliką; nie tylko stricte religijną ale także zupełnie świecką. Nie inaczej jest w przypadku baranka wielkanocnego, oznaczającego Chrystusa i Jego triumf nad śmiercią i grzechem.

Korzenie tego symbolu odnaleźć można na kartach Starego Testamentu, gdzie szczegółowo opisana jest scena oznaczania krwią zabitego baranka domów Izraelitów w noc wyjścia z Egiptu. Tak, jak Bóg uchronił Żydów od śmierci, tak i wierni Kościoła katolickiego zostali ocaleni przez  męczeńską śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa- Baranka.

Postać baranka przez wieki w wielu kulturach pełniła funkcję zwierzęcia ofiarnego, a więc była swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy ludźmi a sferą sacrum. Wybór właśnie tego zwierzęcia tłumaczono przypisywanymi mu cechami, takimi jak: niewinność, łagodność, pokora oraz cierpliwość.

Baranek z czerwoną chorągiewką  ze złotym krzyżem zajmuje zaszczytne miejsce w świątecznym koszyku, a także następnego dnia przy misternie udekorowanym stole wielkanocnym.

To bez wątpienia najważniejszy z wyznaczników tradycji świątecznej, oznaczający zwycięskiego, zmartwychwstałego Chrystusa. Symbolem triumfu jest czerwona chorągiewka  przypięta do figurki.

Wierni stawiają ten znak przy wielkanocnej zastawie dla upamiętnienia najważniejszego dla chrześcijan wydarzenia, czyli Zmartwychwstania Pańskiego.

Niegdyś starannie wypiekany przez gospodynie z ciasta albo formowany z masła lub wędzonego sera; dziś najchętniej kupowany w sklepach postaci cukrowych bądź czekoladowych figurek. Dawniej królujący na stołach baranek wielkanocny stanowił wyznacznik zamożności domowników. Szczycono się figurkami wykonanymi z drogocennych kruszców, ze złota, srebra albo z porcelany. Obecnie nie otacza się tego symbolu tak wielką czcią, choć nadal jest on podstawowym wyróżnikiem okresu wielkanocnego.